Derda Kaya Logo
facebook logo instagram logo youtube logo

GEBELİK TAKİBİ VE DOĞUM

GEBELİK TAKİBİ VE DOĞUM

Gebelik takibi, gebelik planlaması ile başlayan ve gebelik boyunca devam eden bir süreçte  annenin ve bebeğin sağlığı ile ilgilenen bir kavramdır. Gebelik planlandığı andan itibaren anne adayı bu aşamaya hazırlanır. Muayene, tetkik ve önerilerle sağlıklı bir gebelik dönemi takibi planlanır.

Gebelik teşhisi konulduktan sonra (kan veya idrar testi ile), ultrason ile gebelik kesesinin görülmesi için tekrar kontrol yapılır. Bu aşamada önemli olan gebelik var olsa bile yanlış yerleşmesi ile görülebilen dış gebelik kavramının olmadığından emin olmaktır. Gebelik kesesi rahim içinde tespit edildikten sonra ortalama 10 günlük süreçte bebek kalp atımları tespit edilebilir.Kalp atımları ile sağlıklı bir gebelik varlığı tespiti sonrası kan ve idrar tetkikleri ile sürecin sağlıklı başlangıcı ve risklerin değerlendirilmesi hedeflenir. Başlangıç aşamasındaki bu değerlendirmelerden sonra risklerin olup olmaması, çoğul gebelik olup olmaması, önceki gebeliklerde veya mevcut gebelikteki eşlik eden hastalıkların varlığı gibi pekçok faktöre bağlı olarak gebeliğin takip sıklığı belirlenir. Sıklıkla ilk trimester döneminde, yani ilk 3 aylık evrede, 2 haftada bir takip uygundur. Kontrollerde anne kilosu ve tansiyonu da gözlem altında tutulur.

İlk trimester sonlarında ilk tarama testi olan ikili tarama testi, ense kalınlığı ölçümü eşliğinde yapılabilir. Bu testin amacı başta Down Sendromu (Trizomi 21) olmak üzere genetik, sık görülen bazı problemlerin taramasıdır. Riskli hasta grubunda (Daha önce genetik sendromlu bebek öyküsü, ileri yaş ..vs) ileri tarama testleri veya NIPNT (Non invaziv prenatal testler) de önerilebilmektedir. 16-18. hafta aralığında bir diğer tarama testi olan üçlü-dörtlü tarama testi uygulanabilmektedir. Ultrason ile yapılan ölçümler ile kombine bir kan testi olan bu testlerde riskli çıkan sonuç olması halinde Amniyosentez denilen bir girişimsel test yapılabilmektedir. Amniyosentez testi bebeği kuşatan amniyon sıvısına ulaşmak için anne karnından bir iğnenin uygulanması ve alınan sıvı içindeki materyalin genetik tespiti için incelenmesini içerir.

18-24 hafta aralığında ayrıca bebeğin organsal yapılarının değerlendirilmesi için Detaylı Ultrasonografi (Organ Tarama Ultrasonu) da uygulanır. Gelişim haftası ile uyumdan, organların yapısal sağlığına, bebeğin suyunun incelemesinden, plasenta ve kordon yapılarına kadar tüm gebelik materyalinin detaylı incelenmesini içeren bir ultrasonografi yöntemdir. 24-28. Hafta aralığına gelindiğinde ultrasonografi ile değerlendirmenin yanında gebelik şeker hastalığı açısından test uygulanır. Gestasyonel diyabet (gebelik şeker hastalığı) anne ve bebek sağlığı açısından önemli risklere yol açabileceğinden tanı ve tedavisi büyük önem arz etmektedir. Rh uygunsuzluğu durumunda ( Anne rh negatif,baba rh pozitif) 28. Hafta sürecinde test uygulanıp, gerekli durumda da buna yönelik iğne tedavisi verilir.

2 hafta arayla devam eden bundan sonraki süreçte ultaronografi ile gelişim, amniyon miktarı, plasental -kordon yapısı izlenir. Kan ve idrar testi ile tekrar anne sağlığı açısından riskler değerlendirilir. NST (nonstress test ) ile değerlendirmeler de bu sürecin sonlarına doğru eklenmiştir. 35-36 hafta bandında doğum şeklinin konuşulması süreci gelmiştir. Aynı zamanda NST takipleri de yapılıyor haldedir. Bu süreçten 40 haftaya kadar olan süreçte hekim kontrol sıklıklarını hastanın sağlık koşullarına göre belirler. Sıklıkla  35 hafta dolduktan sonra haftalık takipler önerilir. 40. haftadan sonra ise takip daha da sıklaştırılır.

 

facebook logo instagram logo youtube logo

OP. DR. MUSTAFA DERDA KAYA

Fener Mahallesi Fener Caddesi Fener İş Merkezi
A2 Blok 9/11 Muratpaşa / Antalya

T. +90 242 324 44 42 E. [email protected]
Whatsapp