Derda Kaya Logo
facebook logo instagram logo youtube logo

Makaleler > Kadın Hastalıkları

Kimyasal gebelik, Boş gebelik, Dış gebelik Nedir?

Kimyasal gebelik, Boş gebelik, Dış gebelik Nedir?

Kimyasal gebelik:

Gebeliğin erken dönemlerinde gebeliğin kimyasal tanı testlerinin yani idrar veya kan gebelik testlerinin pozitif olmasına rağmen ,klinik olarak gebeliğin tespit edilemediği duruma kimyasal gebelik veya sessiz düşük adı verilir.

Adet gecikmesi henüz olmadan veya çok erken adet gecikmesi dönemlerinde bakılan testlerde,düşük değerlerle pozitiflik olabilir.Bu süreç ultrasonda görülecek aşamaya geçmeden, değerlerin kendiliğinden düşmesi ve sıklıkla da arkasından gelen bir adet dönemi ile karakterizedir.

Kimyasal gebelik tüm düşüklerin yaklaşık %30’una tekabül etmektedir.

En sık nedeni kromozomal anormalliklerdir. Yani genetik yapı,sağlıklı bir ilerlemeye izin vermeden süreci sonlandırmaktadır da denilebilir.

Hastalar hafif ağrı, kanama ve hcg değerlerinin düşmesi süreçleri ile tanı alır. Hastanın genel kliniğini riske düşürecek şiddetli değişimlere yol açmadan,kendiliğinden sonlanan bir tablodur.

Hastaların ilerleyen gebelik planlanları açısından risk oluşturmaz ve yeni bir gebelik planı için detaylı inceleme ve bekleme süreçleri gerektirmez.

Ancak ileri anne yaşı olan,düşükleri olan hastalarda meydana geldiğinde jinekolojik kapsamlı değerlendirme gerekebilmektedir.

 

Boş gebelik (ANEMBRİYONİK GEBELİK)

Gebeliği oluşturan kese yapısının varlığına rağmen, içinde embriyonun oluşmaması durumudur.

Halk arasında su gebeliği olarak da bilinen bu erken gebelik komplikasyonunda, gebelik testleri pozitif olarak ilerler ve artışı düzenli olabilir.ancak yapılan ultrason kontrolünde kese içerisinde embriyo yapısı izlenmez.

Kesi sebebi bilinmemekle beraber, yumurtanın döllenmesi sonrası gelişen kromozomal anormalliklerin sonucunda geliştiği düşünülmektedir.

Hastaların ultrason takiplerinde tanısı konulan bu klinik durumda, takiplerde embriyo gelişmediğinden emin olunduktan sonra tedavi aşamasına geçilmesi önemlidir.

Ultrason eşliğinde cerrahi olarak müdahale edilmesi ve gebeliğin sonlandırılması en sık tedavi yöntemidir. Gebeliğin sonlandırılması  anestezi altında dilatasyon, aspirasyon ve bazen de küretaj işlemi ile yapılır. 

 

Dış gebelik (Ektopik gebelik)

Dış gebelik,döllenmiş olan yumurtanın rahim iç kısmı dışında yerleşip, orada gelişmeye devam etmesi durumuna verilen isimdir.

Dış gebelik,sağlıklı bir süreç olarak devam etmeyen bir kliniktir.Yerleşim yerinin konumuna göre, bazen hayatı tehdit edebilecek sonuçlara kadar ilerleyebilen bir durumdur.

En yaygın görüleni tüplerde gelişen dış gebelik durumudur. Tüplerdeki dış gebeliğin en önemli risk faktörü daha önce dış gebelik geçirmiş olma öyküsüdür. Bunun dışında tüpleri etkileyen enfeksiyonlar, operasyonlar, yoğun sigara kullanımı gibi nedenlerle dış gebelik gelişebilir.

Dış gebelik tanısı, gebelik bulguları olan ve kan testi ultrason ile görülebilecek bir gebeliği işaret eden durumlarda, ultrasonda rahim içi bir gebelik görülmemesi ile konulur. Hastaların ağrıları ve kanamaları da mevcut olabilir ki bazen hasta bu bulguların çok şiddetli halleri  ile de direk başvurabilir.

Tanısı konulduktan sonra kadın doğum hekimi tarafından klinik değerlendirme yapılıp, sürecin idaresi ve tedavisine karar verilir. Dış gebelik durumlarında gebeliğin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi mümkün değildir. Medikal tedavi veya  cerrahi operasyon seçenekleri dış gebeliklerde uygulanan tedavi yöntemlerindendir.

facebook logo instagram logo youtube logo

OP. DR. MUSTAFA DERDA KAYA

Fener Mahallesi Fener Caddesi Fener İş Merkezi
A2 Blok 9/11 Muratpaşa / Antalya

T. +90 242 324 44 42 E. [email protected]
Whatsapp