Derda Kaya Logo
facebook logo instagram logo youtube logo

Makaleler > Kadın Hastalıkları

Smear testi nedir? Anormalliklerinde Neler Yapılır?

Smear testi nedir? Anormalliklerinde Neler Yapılır?

Pap - Smear testi, rahim ağzındaki olası değişikliklerin kanser öncülü durumlar veya kanser ile bağlantısı olup olmadığını taramak için yapılan bir testtir. Rutin jinekolojik kontrollerde, ağrısız, bir fırça sürüntüsü ile alınan, belirli sıklıklar şeklinde uyguladığımız bu tarama testinde, alınan hücreler patolojik olarak değerlendirilir. Sonuç olarak normal olarak o bölgede bulunan hücreler tespit ediliyorsa test normal sonuçlanmış demektir. Ancak anormal hücre varlığı  veya enfeksiyon etkinliğindeki değişimler bulgular arasındaysa, rapor patolog tarafından bu yönde iletilmektedir.

Smear testi ana hedef olarak hücresel anormallikleri ve rahim ağzını tarayan bir testtir. Rahim ağzı kanseri, bunun HPV ile nedensel ilişkisi ve HPV’nin ana bulaş şeklinin cinsel aktivite olduğu düşünüldüğünde, smear testinin cinsel aktif kadınlara yapılması gerekliliği görülmektedir. Genç denilebilecek, 30’lu yaşlarda başlayan, HPV etkisindeki rahim ağzı değişiklikleri, hastayı 40’lı yaşlarda kanser ile tanıştırabilmektedir. Dolayısı ile yirmili yaşlardan itibaren taramalara başlamak, erken tanısal kıymeti açısından önemlidir.

Smear testi sıklıkla yıllık kontrollerde, jinekolojik diğer muayene değerlendirmelerine ek olarak uygulanmaktadır. Rutin smear kontrollerinin en geç 3 yılda bir yapılıyor olması gerekmektedir. Risk faktörü olmayan hastalarda menapoz döngüsünden sonra aralık açılarak, 65 yaş üzerinde de test uygulamasına son verilebilir.

Smear testi sonucunda bazen raporlarda ASCUS, LSIL, HSIL, ASC-H gibi terimler görülebilmektedir.Bu terimler rahim ağzındaki hücresel anormallikleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu tarz farklı terimler, sıklıkla hastalar tarafından kanser olarak algılanmakta ve hastalarda ciddi anksiyete yaratabilmektedir. Oysa bu sonuçların önemli bir kısmında, jinekolojik olarak uyguladığımız ek değerlendirme yöntemleri ile kanser lehine bulgu olmadığını tespit etmekteyiz. Bu ek değerlendirme yöntemlerinden en önemlisi, kolposkopik değerlendirmedir. Jinekolog tarafından ağrısız olarak uygulanan, özel bir büyütme oranına sahip cihaz ile daha yakından, rahim ağzının kapsamlı değerlendirilebilmesini sağlayan bir incelemedir. Olası anormal görüntülerde, test esnasında biyopsiler alınarak ek patolojik değerlendirmeler yapılabilir. Sonuçlar kanser öncülü bulgular lehine gelirse de ileri tedavilere geçilmektedir.
 

facebook logo instagram logo youtube logo

OP. DR. MUSTAFA DERDA KAYA

Fener Mahallesi Fener Caddesi Fener İş Merkezi
A2 Blok 9/11 Muratpaşa / Antalya

T. +90 242 324 44 42 E. [email protected]